Back to All Events

אמן בגלריה #2 The artist is here

אמן בגלריה #2 The artist is here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם תמי סואץ

יום שלישי, 04.12.18, בין השעות 10:00-16:00

את תהליך התהוותה של התערוכה היה פעם אני, מלווה סואץ עוד בטרם נהגתה וזוקקה למה שהיא. נושא הזִקְנָה על רבדיה השונים היה חשוב לסואץ שיטופל באופן אמנותי/אוצרותי וישובץ במערך התערוכות בגלריה זוּזוּ. הטקסט האני המצומק של רות בונדי שפורסם בעיתון הארץ בדצמבר 2017, פתח את ההשראה, והנושא קיבל את הכיוון לו סואץ התכוונה. באופן מפתיע, במהלך העבודה על היה פעם אני, מצאה עצמה סואץ מתמודדת עם אותן החוויות וההשלכות בהן התערוכה עוסקת. בכך הפכה התערוכה לכמעט אוטוביוגרפית המשקפת גם את התמודדויותיה האישיות של סואץ. סדרת העבודות האני המצומק נוצרה תוך ליווי התדרדרות מצבה הרפואי ואישפוזה של אִמָּהּ בת ה82. בנוסף לטיפול באִמָּהּ הכרוך בריצות אינסופיות לרופאים, למומחים, לבדיקות, לבתי חולים ומוסדות הביטוח לאומי, חלה גם התדרדרות במצבה הפיזי של סואץ. העבודות הן ביטוי לתהליך הקשה בקבלת והבנת משמעות איבוד העצמי המוכר. כשאדם הופך לנזקק ויוצא מתבניות חייו המוכרות ומהתנהלותו היומיומית, הוא מחויב להיכרות מחודשת עם עצמו ומגבלותיו החדשות.

 
תמי סואץ, האני המצומק, צילום וזכוכית מגדלת, 6.7X6.7 ס"מ, 2018

תמי סואץ, האני המצומק, צילום וזכוכית מגדלת, 6.7X6.7 ס"מ, 2018