Back to All Events

אמן בגלריה #1 The artist is here

אמן בגלריה #1 The artist is here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם עדי ברנדה

יום שבת, 01.12.18, בין השעות 11:00-14:00

עדי מגדיר עצמו כמתווך דימויים, חוקר את גבולותיהם. הצילום הוא ארגז כלים מורכב והעבודות הן תוצאה שנוצרה לאחר עשייה מרובת שלבים. הטיפול הקונספטואלי והפיזי בעבודותיו מתקיים בדימוי כמו גם בפרקטיקה הצילומית. באופן פעולתו האמנותית, לעומת ה'צילום הישיר', עבודותיו הן תוצרי מחקר כפול: 1. מהו דימוי ומהם גבולותיו?  2. מהם משמעויותיהם ותיפקודיהם של הצילום והצלם במאה ה-21?

 
עדי ברנדה, After Bartolomeo, הזרקת דיו על נייר ארכיבי, 131X90 ס"מ, 2016

עדי ברנדה, After Bartolomeo, הזרקת דיו על נייר ארכיבי, 131X90 ס"מ, 2016