Back to All Events

אמן בגלריה #3 The artist is here

אמן בגלריה #3 The artist is here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם לימור צרור

יום שבת, 08.12.18, בין השעות 11:00-14:00

לימור יוצרת ועובדת עם חומרים בלתי צפויים. הסטתם ושיבושם של חומרים משימושם המקורי, מפנה מבט חזותי עכשווי על מושגים ונושאים אנושיים העוסקים בהשתנות, בגוף, בזִקְנָה ובמשך חיים.
הנוסע בזמן הוא מיצב זפת דינמי איטי, נראותו ונוכחותו ישתנו במהלך התערוכה. הניסיון לשלוט בזפת מועד לכישלון. נטייתה הטבעית של הזפת להתפרש מעניקה לעבודה משך חיים עצמאי מתוך השאיפה ליציבות ואיזון.

 
לימור צרור, הנוסע בזמן, מיצב זפת וברזל, 1X2X3 מטר, 2018

לימור צרור, הנוסע בזמן, מיצב זפת וברזל, 1X2X3 מטר, 2018