Back to All Events

אמן בגלריה #5 The artist is here

אמן בגלריה #5 The artist is here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם תמר שפר

יום שישי, 14.12.18, בין השעות 11:00-14:00

שפר יוצרת סביבות מלאכותיות, מרחבים פסיכולוגיים מזוהים-מומצאים, אדריכליים-טכנולוגיים, חושיים-אנליטיים. בעבודותיה שפר מגיבה לשינויים סוציאליים, פוליטיים וטכנולוגיים עכשוויים. שיבוש תחושת אוריינטציה ואפשרות לזיהוי "נכון" של אלמנטים בעבודותיה, משמשים את שפר ליצירת מציאות מורכבת ומשתנה. שיבוש תכונות חפצים וניטרולם משימושם המקורי, מתארים חוויה אישית של תפיסת המציאות.

 
תמר שפר, מכונה, 02:38 דקות, עותק 1/5, 2015 | אנימציה: שלומית ליוור

תמר שפר, מכונה, 02:38 דקות, עותק 1/5, 2015 | אנימציה: שלומית ליוור