Back to All Events

פלוריוגרפיה: אמן בגלריה The Artist Is Here

פלוריוגרפיה: אמן בגלריה The Artist Is Here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם אמני התערוכה פלוריוגרפיה

יום שישי 22.12, בשעה 10:00-12:00 - אסתר כהן

מפגשים נוספים:

- יום שלישי 26.12 נטלי מנדל

(השעה תפורסם בדף הפייסבוק יום לפני המפגש)