Back to All Events

פלוריוגרפיה: אמן בגלריה The Artist Is Here

פלוריוגרפיה: אמן בגלריה The Artist Is Here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם אמני התערוכה פלוריוגרפיה

יום שבת, 23.12 בשעה 12:00-14:00 - דפנה גזית