Back to All Events

אמן בגלריה #11 The artist is here

אמן בגלריה #11 The artist is here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם חוה ראוכר

יום שבת, 05.01.18, בין השעות 11:00-14:00

חוה ראוכר

עבודותיה של ראוכר מתריסות, הן אינן משאירות אפשרות לאדישות. יש בצפיה בעבודותיה התבוננות מציצנית: הצצה על מצב בסיסי, ראשוני, על עירום חייתי-ביולוגי, כמו להסתכל על עצמך עירום במראה ולהזכר כי אל עפר תשוב. בעבודה כיכר העיר, גופי הדמויות החשוף ומבטן הישיר של הדמויות מעוררים אי נחת. "העירום הוא עירום קיומי, אקזיסטנציאלי, חף מכל רמז ארוטי". בעבודה דיוקן עצמי - הוצאה להורג ישנה דרישה לדיאלוג אבסורדי בין אובייקט לאדם על החיים, אולי על המוות.