Back to All Events

אמן בגלריה #8 The artist is here

אמן בגלריה #8 The artist is here

מפגש בלתי פורמלי, פתוח וספונטני עם אסד עזי

יום שבת, 22.12.18, בין השעות 11:00-14:00

מצע הסדרה  פורטרטים לוקאליים המוצגת בתערוכה הוא קלנדר מודפס של חברת FEDEX בו דימויי עבודותיו. עזי מעמת בין שתי מציאויות, שני זמנים, שני פני שטח: העבודות המודפסות ועליהן ציור ישיר בשמן. הדמויות המצוירות בסדרה הם אנשי היום יום ההולכים על קצות האצבעות והן מייצגות עבור עזי את מושג האדם הפשוט, האנונימי. "גיליתי שאני מצייר אנונימיים כי אני אמן אנונימי. אני מדבר על עצמי. הגאולה היא גאולת עצמי. אני מתנשא, אני מחליט מי אנונימי. אם אני מישהו חשוב אז אני בוחר את מי הקהל ייראה במוזיאון ואלו יהיו האנשים הפשוטים. ההנצחה של האיש הפשוט היא הנצחת העצמי. אחת הדמויות המצוירות, לא הפסיק לבכות במשך כל פגישתנו. למה הוא כל כך שבור? כל שיכולתי לעשות הוא להנציח אותו.  נראה היה שהאיש הפשוט הזה גילה שהחיים הם הבל הבלים".

 
אבו עאואד, אקריליק על לוח שנה, 41X55 ס"מ, 2014 | קרדיט צילום: לינה ויזל בוניאל

אבו עאואד, אקריליק על לוח שנה, 41X55 ס"מ, 2014 | קרדיט צילום: לינה ויזל בוניאל